Technieken
Zwembad Filters

Een zwembadfilter houdt het vuil tegen en beschermd zo de rest van de installatie. Traditioneel werd de filter gevuld met kiezel en zand, wat een filtercapaciteit geeft van ongeveer 50 micron. Om de filtercapaciteit te verhogen wordt dan vaak nog is een vlokkenmiddel toegevoegd. Vlokkenmiddel plakt de kleinere deeltjes aan elkaar zodat het door het zand wordt tegengehouden.De onderzoeken in betere filtratie technieken en waterbesparende maatregelen monde uit in nieuwe modellen van filters. Deze filters worden gevuld met gebroken glas of glas parels van verschillende maten. Deze combinatie filtert het water van 3 tot 10 micron.


Nadelen van grind en zand :
Te vervangen om de 5 jaar
Filtercapaciteit 50 micron
Veel water nodig alvorens het zand los komt bij backwash
Bij foutief gebruik van vlokkenmiddel kan de filter verstopt geraken.
Komt duurder uit

Voordelen van glas en glas parels :
Te vervangen om de 15 jaar
Filtercapaciteit 3-10 micron
Weinig water nodig alvorens het glas los komt bij backwash
Geen vlokkenmiddel meer nodig
Water besparend
Op termijn goedkoper

Tip :
Waarom is een spoeling zo belangrijk ! :
Een spoeling (backwash) dient wekelijks te gebeuren om te voorkomen dat de filter verzadigd geraakt en de druk te hoog wordt voor de installatie. De zwembadfilter houdt zand tegen maar geen chemische vervuiling zoals restanten van chloor. Bij het uitvoeren van een spoeling wordt het vuil weg gespoeld dat zich bevindt tussenhet zand of glas en wordt de filter weer proper.
Tijdens een spoeling loopt er dus zwembad water weg naar het riool. In dat water zit ook chemische vervuiling, chloor en vooral gebonden chloor. Deze en anderechemische vervuilingen verdampen niet, en stapelen zich op indien het water niet wordt ververst. Na het spoelen is het waterpeil gezakt en wordt er vers leiding watertoegevoegd. Dit zorgt voor een dilutie (verdunning) van de chemische vervuiling. M.a.w, hoe vaker u een spoeling doet en vers water toevoegd, hoe zuiverder het water wordt.
Zwembad Pompen

De zwembadpomp zorgt voor de circulatie van het water in het zwembad. De zwembadpomp zuigt het water van de skimmer(s), bodempot of stofzuiger aansluiting uithet zwembad en perst het dan via de filter naar het zwembad via de inspuiters. Deze circulatie zorgt voor een goede verdeling van de desinfectie producten en warmte.Er zijn 2 soorten filterpompen, de traditionele en de variable snelheidspompen.

Traditionele filterpompen :
Voordelen :
Goedkoper
Nadelen :
Hoger verbruik
Meer lawaai
Meer druk op leidingen
Komt duurder uit op termijn

Variabele sneheidspompen :
Voordelen :
Laag verbruik
Stil op lage snelheid
Weinig druk
Verschillende tijd-snelheid instellingen
Externe Sturing meestal mogelijk
Nadelen :
Duurder bij aanschaf

Tip :
Laat de variabele snelheid filterpomp 24/24 u draaien. Dit zorgt voor een gelijke temperatuur verdeling van het water. U zal dan ook minder desinfectie producten nodig hebben omdat de verdeling ervan gebeurt door de circulatie en zich op die mannier over het hele zwembad verdeelt.
Zwembad Verwarming

Niets aangenamer dan een lekker verwarmt zwembad. Om je zwembad op te warmen bestaan er verschillende technieken. Je kan deze onderverdelen in de volgendegroepen. Zon, elektriciteit en fossiele brandstoffen. Elke hiervan heeft zijn voor-en nadelen. De toepassingen zijn dan zonnecollectors, warmtewisselaars enwarmtepompen.

Zonnecollectors :
Zonnecolectors of zonnepanelen worden het best in een gestuurde by-pass geplaatst na de filter en worden geactiveerd wanneer de temperatuur in de collectorhoger is dan de zwembad temperatuur.

Voordelen :
zon (gratis) zorgt voor de opwarming van het water
Nadelen :
Geen zon, geen warm water
Neemt veel plaats in
Investering is ong. gelijk aan warmtepomp
Kwetsbaar voor stormen en marters

Warmtewisselaars :
Hier heb je keuze in 2 mogelijkheden, namelijk de elektrische warmtewisselaar of de wisselaar op warmwater via externe zonnepanelen, via de mazout ketel of viade gasbrander.Het verbruik van deze toestellen is 5 keer duurder dan de warmtepomp.

De elektrische warmtewisselaar:
Voordelen :
Opwarming gegarandeerd, ook bij vorst
Sneller dan een warmtepomp
Kan ook via fotovoltaïsche zonnepanelen indien voldoende vermogen
Relatief goedkoop
Nadelen :
Hoog energie verbruik

De warmtewisselaar met primair water ciruit:
Het warme water komt van zonnepanelen, of CV op gas of mazout
Voordelen :
Opwarming gegarandeerd , ook bij vorst
Sneller dan een warmtepomp
Kan ook via zonnepanelen voor boiler indien voldoende vermogen
Nadelen :
Hoog energie verbruik
Vergt aanpassingen aan de CV installatie
Aangepaste sturing
Kostelijk

Warmtepompen :
Warmtepompen voor zwembaden zijn lucht/water warmtepompen in 1 toestel. Om het zwembad op te warmen trekt het toestel de warmte uit de omgevingslucht omdeze via de ingebouwde wisselaar in het zwembad water terug te stoppen. Hier heb je net zoals de filterpompen de traditionele en de inverter warmtepompen.Warmtepompen hebben een minimale omgevingstemperatuur nodig van 15°C om efficient te werken.

De traditionele warmtepomp :
Altijd op vol vermogen tijdens het opwarmen
Maakt meer geluid
Lagere COP

Inverter warmtepomp :
Variabel vermogen tijdens het opwarmen, afhankelijk van de delta van de temperatuur
Is stiller
Hogere COP

Tip :
Laat de variabele snelheid filterpomp 24/24 u draaien, Dan kan de warmtepomp bij verwarmen van zodra deze onder de ingestelde temperatuur komt. Dit is belangrijkvoor een inverter warmtepomp wil je deze energie doen besparen.
Zwembadwater behandeling

Groen water wil niemand, dat duidt op alengroei in het water. Om dit te vermijden moet je waterbalans correct staan. De belangrijkste factoren zijn pH, desinfectie(chloor) , alcaliniteit en cyaan. Voor het toevoegen van chloor of andere desinfectie producten dienen eerst de alcaliniteit, pH en cyaan correct te zijn.

Akaliniteit : 120-180
pH : 7,0-7,4
Cyaan : <20 (bij sommige automatische toestellen zelfs "0")

Manuele waterbehandeling :

Bij het opstarten met nieuw water of na de winter worden eerst de alkaliniteit, pH en het cyaan gehalte gemeten. Als je teveel aan cyaan hebt, is er gaan andere optiedan het zwembad leeg te maken, de wanden goed af te schuren (of hoge druk) en vers water toe te voegen. Dit is best leiding water eventueel gecombineerd metregenwater om de hardheid (kalk) te verlagen.Zit je cyaan goed, dan kan je de andere factoren aanpassen. Zwembaden waar geen chloor poeder of chloortabletten gebruikt worden hebben in principe geencyaan in het water. Ook indien je chloor-sticks en granulaat gebruikt van het merk HTH heb je geen cyaan.Wekelijks controleer je manueel de pH, en voeg je de nodige tabletten chloor toe in de skimmer. Vergeet ook niet om de filter te spoelen. Op deze manier verlaag jehet cyaan gehalte en de gebonden chloor in het zembad.

Automatische waterbehandeling :

Automatische waterbehandeling wil niet zeggen dat je niets hoeft te doen ! Dat is spijtig genoeg wat vele mensen denken. Bij de opstart van het zwembad meet jenog altijd manueel het cyaan gehalte en de alkaliniteit van het water. Er is momenteel nog geen automatisch toestel dat deze waarden uitleest in de zwembadwereld.Nadien calibreer je de sondes van het toestel. Dit doe je met nieuw buffervloeistof! Gebruik geen geopende meer want die zal al gecontamineerd zijn. Herhaal hetcalibreren (ijken) meerdere malen tijdens het zwemseizoen om een correct werkend toestel te hebben. Vervang ook jaarlijks de pompslangen en inspuiters, zeker dievan de chloor. De standaard elektrodes dienen om de 2 jaar vervangen te worden.

Toestellen :

In het gamma van de automatische toestellen bestaan er losse units, gecombineerde units, en toestellen die de hele installatie kunnen aansturen.
Losse units:Dit zijn toestellen die enkel de pH of Rx (chloor) meten en toevoegen. Deze toestellen zijn niet verbonden met elkaar. Dus zowel de pH als de vloeibare chloorkunnen tergelijkertijd worden toegevoegd, wat zeer gevaarlijk is.Combi units:Dit zijn toestellen die zowel de pH en de Rx meten en pas (meeste modellen) chloor toevoegen als de pH correct staat. Het tergelijkertijd inspuiten van pH- en

vloeibaar chloor wordt zo vermeden. De meeste van deze toestellen hebben ook een mogelijkheid tot het aansluiten van een flow switch. Dit is een controleschakelaar dat het water door de buizen loopt en voorkomt dat er injectie gebeurt indien er geen circulatie is.Gestuurde units:Deze toestellen beheren / sturen de hele zwembad installatie. Deze toestellen hebben verschillende desinfectie mogelijkheden. Buiten traditioneel vloeibaar chloorheb je ook zoutelektrolyse, ionisatie, hydrolise.Buiden de desinfectie regelen deze toesten ook de pH, temperatuur van het zwembadwater, de filtertijden, spoeling van de filter, extra tuinverlichting. Deze toestellenkan je ook via een app besturen , de instellingen aanpassen en op de hoogte gehouden worden via emails van eventuele alarmmeldingen.

Tip :

Wil je maximaal besparen op het energie verbruik en produkten dan plaatst je best een gestuurde unit. Deze stuurt elk toestel aan.
Contacteer ons

Kens Services BV
Honsdonkstraat 25A
3120 Tremelo

Tel. +32 (0)16/60.93.00
Gsm +32 (0)475/620.520

BTW BE 0727.544.441
Volg ons